Webinar, ya diğer adlandırmalarla web tabanlı seminer, webkonferans ve sanal sınıf, teknoloji ve iletişim ağlarının çeşitlenmesiyle kişi ve kurumların birbirleriyle iletişim kurabildiği çalışma ve etkileşim yöntemlerinden biri. İnternet eksenli seminer, sunum, workshop veya dersler olarak da tanımlanabilir.