21.yüzyılın başlarında istanbul'da zuhur etmiş eğlenceli edebiyat tarikatıdır.